UsersДобродојдовте


Соопштение:
Учениците и училиштата кои беа засегнати од поплавите нема да бидат тестирани во августовската сесија. Термините за нивното тестирање ќе бидат дополнително објавени.

Добро дојдовте на порталот за преглед на јавната база со прашања за Екстерно Тестирање 2015/2016.

Базата со прашања ќе биде отворена за коментари од 07.05.2016 до 17.05.2016 година.

Прашањата од базата за екстерно оценување ќе може да ги симнувате во електронска форма (pdf) по 17.05.2016, односно по внесувањето на корекциите кои ќе произлезат од вашите коментари

НАПОМЕНА: За преглед на прашањата користете Mozilla Firefox.