UsersДобродојдовте


Добро дојдовте на порталот за преглед на јавната база со прашања за Екстерно Тестирање 2015/2016.

Базата со прашања ќе биде отворена за коментари од 07.05.2016 до 17.05.2016 година.

Прашањата од базата за екстерно оценување ќе може да ги симнувате во електронска форма (pdf) по 17.05.2016, односно по внесувањето на корекциите кои ќе произлезат од вашите коментари

НАПОМЕНА: За преглед на прашањата користете Mozilla Firefox.